Location

Company name : CH plus
#101-103, 34, Yutongdanji 1-ro (Daejeo 2-dong), 57 beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Korea
Manager: Yeong-cheol Choi E-mail: chplus@daum.net
Tel. 051-973-9685 Fax. 051-973-9684